Veckopeng för barn

Många föräldrar ger sina barn vecko- eller månadspeng för att lära dem att hushålla med begränsade resurser. Vilka fördelar kommer med att ge veckopeng till barnen? Hur mycket ska man i så fall ge dem? Läs vidare för praktiska tips och råd.

Vikten av att lära barnen att hantera pengar

Att kunna hantera sin ekonomi är en viktig del av vuxenlivet, för att exempelvis undvika onödiga skulder. Det bästa är att man vänjer sig vid att hushålla med begränsade resurser vid tidig ålder och därför är veckopeng en praktisk lösning. I Sverige brukar barn redan vid sjuårsåldern få sin veckopeng för att handla med eller spara.

För att de ska använda sina pengar ansvarsfullt kan man sätta resonliga riktlinjer på hur veckopengen ska användas. Inom dessa riktlinjer får barnet ta egna val om vad pengarna ska gå till. På så sätt får barnen lära sig att själva bestämma över pengarna, men utan att slösa dem på helt onödiga saker. Att kunna dessa principer som vuxen, med större inkomst och utgifter, kommer att vara en stor underlättnad.

Hur mycket ska barn få i veckopeng eller månadspeng?

Hur mycket barnen ska få i veckopeng beror på varje familjs omständigheter och även barnets mognad. En del föräldrar bestämmer att inte ge någon veckopeng alls tills deras barn mognat lite till. Men de väl får det är det också logiskt att veckopengen ökar i samband med att man växer och blir äldre.

Nordeas förslag på hur mycket barnen ska få i månadspeng ser ut såhär:

BARNETS ÅLDERGENOMSNITTLIGT BELOPP PER MÅNAD
6 till 8 år130 kronor
9 till 11 år220 kronor
12 till 14 år360 kronor
15 till 17 år800 kronor
Källa: Nordea

Som exempel på siffror brukar man i Sverige ge barn mellan sju och tio år 25 kr i veckan. Detta ökar sedan till 40 kr veckan, sedan 50 kr och vid tretton års ålder brukar de flesta få 300 kr i månadspeng. Successivt ökar vecko- eller månadspengen med en eller två hundralappar åt gången. Och vid cirka 17 års ålder får en del hela eller en del av barnbidraget. Detta är självklart ingen regel på hur mycket man ska ge, utan bara exempel på hur många väljer att göra det.

En del familjer ger veckopeng i utbyte mot att barnen utför sina sysslor hemma, som att bädda sin säng, ta ut sopporna och så vidare. Men däremot kan detta göra att barnet fokuserar sig mer på att få pengarna istället för att hjälpa till hemma. Detta kan leda till att barnet får en tendens att vägra hjälpa till så länge hen inte vinner något på det. Därför är det bäst att hålla sysslor och veckopeng separat.

Vad ska veckopengen användas till?

Vad veckopengen ska gå till kommer att bero lite på vilka riktlinjer som sätts. Men i grund och botten är det pengar som barnet ska lära sig att tillhandahålla själv. Så det är bäst om man inte lägger sig i för mycket, och låta barnet spendera pengarna på sina önskemål. Lär dem att de kan välja att spara sin veckopeng, för att kunna köpa någonting dyrare längre fram. Att ha specifika sparmål gör processen mycket roligare.

Självklart kommer barn och unga att göra misstag med sina pengar, och det är en del av inlärningsprocessen. Uppmuntra dem att lära sig av sina misstag och göra bättre i framtiden. När de blir äldre och får mer vecko- eller månadspeng kan de börja att betala för sina egna utgifter. Som till att köpa sina egna kläder eller betala för sin mobilsurf. Det kommer att lära dem pengarnas värde och att spendera med sundhet.

Att hantera sin ekonomi med vishet kommer att vara en grundsten för ett stabilt vuxenliv. Hjälp dina barn att hushålla och spara sina pengar på rätt sätt, med resonliga riktlinjer och relativ frihet. På så sätt kommer de att vara bättre förberedda för att stå på egna ben när de flyttar hemifrån.

Lämna en kommentar